fbpx

Nyereményjáték szabályzata

1. A nyereményjáték meghatározása

A játékot 

Fecskefészek Gasztroműhely Facebook oldal,  

Golden Bird Ceramics & Art Therapy Studio Facebook oldal,   

Katkaringó Bútorfestő, díszítőfestő műhely Facebook oldal  

(a továbbiakban együtt: Szervezők) szervezi.

A nyereményjátékon résztvevők a játék során a Facebookon a játékban meghirdetett feltétel szerint a poszt alá meghatározott tartalmú kommentet tesznek.

A résztvevők közül minden Szervező Facebook oldalán 1 (azaz egy), így összesen 3 (azaz három) véletlenszerűen kiválasztott résztvevőből egy végső nyertes kerül kisorsolásra (a továbbiakban: Nyertes), aki részesül a nyereményben. A nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem szponzorálja, nem felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban vele. A Facebook a nyereményjátékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik.

2. A nyereményjátékon való részvétel személyi feltételei

A nyereményjátékon részt vehet minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy. A résztvevők a jelen Szabályzatban foglaltakat magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

3. A nyereményjáték időtartama

A nyereményjáték 2022.06.12-án a poszt kikerülésének pillanatával kezdődik és 2022.06.15. napján 18 órakor végződik.

4. A nyereményjátékon való részvétel tárgyi feltételei

A játékon minden olyan, a 2. pontban megjelölt személy részt vehet, aki rendelkezik saját Facebook felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján beazonosítható.

A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

5. A játékra való jelentkezés módja

A nyereményjátékon való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából a játékot meghirdető poszt alatt a feltételeknek megfelelően kommentel. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

A játékban minden olyan magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vesz, aki 2022.06.15. 18 óráig a játékot indító Facebook poszt alá kommentel bármelyik szervező vagy akár az összes szervező oldalán a fent meghatározott módon.

6. A nyeremény

A nyeremény pénzre nem váltható!

Azok közül, akik a meghirdetett feltételeknek megfelelően kommentelnek a játékra felhívó poszt alatt, kerül kisorsolásra a Nyertes – minden Szervező Facebook oldalán egy. E három Nyertes közül sorsolás útján kerül kiválasztásra az az 1 (azaz egy) Nyertes, aki a fődíjat nyeri.

 

A fődíj:

1 db egyedi tervezésű, 100% pamutvászon, logózott kötény a Fecskefészek Gasztroműhely felajánlásában,

2 fő részére szóló 30%-os kedvezménykupon egy tetszőleges gasztroworkshopra szintén a Fecskefészek Gasztroműhelytől,

1 db kézzel festett, vadvirágos, fa tortatál a Katkaringó Bútorfestő, díszítőfestő műhelytől,

1 db aranymadaras kerámiatál a Golden Bird Ceramics & Art Therapy Studio felajánlásában,

1 db 50%-os kedvezménykupon kerámiaworkshopra a Golden Bird Ceramics & Art Therapy Studio rendezésében.

7. A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

A nyereményjáték 2022.06.15. 18 óráig tart.

Sorsolás: 2022.06.15. 19 óra

A Nyertest a Facebookon keresztül a nyereményjátékra irányuló posztok alatt kommentben, valamint privát üzenetben is értesítjük.

8. A nyeremény átvételének feltételei

A nyeremény a Nyertes által megadott címre kerül postázásra. A kiszállítás idejéért a Szervezők nem vállalnak felelősséget a kiszállítónak történt átadást követően. A kapcsolatfelvételt a Szervezők kezdeményezik, de amennyiben 3 (azaz három) napon belül a Nyertes a megkeresésre nem ad választ, úgy új nyertes kisorsolására kerül sor. A játékon részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy győzelmük esetén a Szervezők a Facebook oldalukon közzé tegyék a Facebookon használt profiljuk nevét, amivel a nyereményjátékon részt vettek.

9. A Szervezők jogai

A Szervezők kizárják a felelősségüket bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékon való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállalnak felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a Facebook oldal neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassák. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni.

10. Adatkezelés

A nyereményjátékt során a Szervezők nem jutnak személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése a Facebook minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik. A Nyertes tudomásul veszik, hogy a nyereményének kiszállításához szükséges nevének és postázási címének megadása, amely adatokat a Szervezők semmilyen módon nem teszik közzé, harmadik személynek a nyeremény kiszállítását végző szolgáltatón kívül nem adják át, majd a nyeremény feladását követően törlik, nem tárolják.